• bgb

Đào tạo và Bảo hành

Tất cả thiết bị của chúng tôi sẽ cung cấp Chứng chỉ đào tạo và đào tạo Miễn phí

Chúng tôi sẽ cung cấp video đào tạo, hướng dẫn hướng dẫn đào tạo, đào tạo trực tuyến và đào tạo tận nơi, đảm bảo mọi khách hàng của chúng tôi sẽ biết cách sử dụng thiết bị của chúng tôi

Training and Warranty (1)

Bảo hành miễn phí 2 năm và bảo trì trọn đời

Bây giờ chúng tôi có văn phòng tại Đức, Mỹ và Úc

Các kỹ sư chuyên ngành cung cấp dịch vụ VIP 24/7

 

Training and Warranty (2)

 

Tài liệu tiếp thị miễn phí sẽ được cung cấp

Training and Warranty (3)